Jsme tesařska parta zabývající se výstavbou nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb,altanu,pergol,teras,   garažovych stani a td...

Naší předností  jsou bohaté zkušenosti, řemeslná zručnost pracovníků, solidní jednání a především krátký časový úsek od zadání stavby až po její konečnou realizaci.
O kvalitách našich služeb svědčí vzrůstající zájem o rodinné domy postavené naší partou.
Všem klientům nabízíme spolehlivý servis, profesionální péči, odborné poradenství a pružnou realizaci požadavků.
Jsme připraveni Vám postavit Váš dům či jiný objekt systémem moderních dřevostaveb.
V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Dřevostavby
 
Pokud se právě rozhodujete mezi jednotlivými stavebními systémy, přinášíme Vám důvody, proč stavět právě dřevostavbu. 
Dřevostavby jsou v zahraničí velmi populární a jejich oblíbenost stoupá i u nás. Na pohled vypadají dřevostavby stejně jako zděné domy a přitom jsou cenově mnohem výhodnější, rychle postavené a splňují všechny požadavky na moderní a příjemné bydlení.
 
Úspora energie
 
Dřevostavby mají vysoce nadstandardní tepelně izolační vlastnosti. Při stále rostoucích nákladech na vytápění domu Vám dřevostavba přinese v průběhu svého užívání výrazné energetické úspory.
Dřevostavby a ekologie
Dřevo jako stavební materiál je lidmi využíván už od pradávna. Důvodů je pro to hned několik, zejména jeho snadná dostupnost, opracovatelnost a navzdory vžitým představám i životnost, kde když je dřevo správně použito, vydrží v exteriéru po stovky let. Důkazem jsou tomu hojně se vyskytující dřevostavby a roubené stavby na našem území, které pocházejí dokonce až z 16. století. A nutno podotknout, že v té době lidé neměli tolik poznatků o dřevě, ani tolik prostředků k jeho ochraně, jako je tomu v dnešní době.
 
 
 
Při opracování dřeva nevzniká žádný další odpad, který by se nedal využít. Kůra se může mulčovat a využívat v zahradnictví, větší odřezky dřeva se mohou štěpkovat či roztřískovávat a hobliny s pilinami se mohou využít pro briketování a peletování. Dřevo je tedy plně recyklovatelnou surovinou, která je navíc 100% přírodní a obnovitelná. Obecně se uvádí, že za dobu životnosti dřevostavby se zdroj bez problému obnoví.
Hořlavost dřeva
Mylnou, ale vžitou představou je hořlavost dřeva. Požární odolnost dřeva je vysoká achování dřevostavby během požáru lze dobře předvídat.
 
 
 
Po vzplanutí dřeva a jeho postupném odhořívání se tvoří na povrchu dřeva zuhelnatělá vrstva, která má asi 6x lepší tepelně izolační vlastnosti než dřevo rostlé. Tato vrstva pak dále chrání zbytek průřezu od požáru a snižuje přístup vzduchu. V Německu je dokonce nařízeno použití nikoliv železobetonových či ocelových vazníků, ale vazníků dřevěných pro nově vznikající haly sloužící k dřevozpracujícímu průmyslu.

 

Dřevostavby - hořlavost dřeva

 

 

    Historie domů ze dřeva.         Dřevěná obydlí provázejí člověka od pozdní doby kamenné. V českých zemích převládaly od středověku roubené přízemní domy. Od konce 15. století se s německými kolonisty začaly objevovat hrázděné domy – nosnádřevěná konstrukce s hliněnou, později zděnou výplní. V Čechách se dřevo bohužel považovalo za druhořadý, málo trvanlivý a hořlavý materiál vhodný jen pro venkovské prostředí. Ve městech se stavby dřevěných domů povolovaly zcela výjimečně.Jinde v Evropě tyto názory naštěstí nezastávaly. V historických centrech středověkých měst domy se dřevěnou konstrukcí přečkaly staletí. Dodnes lze obdivovat mistrovskou práci tesařů a půvab dřevěné architektury. Většina Evropanů tak vnímá dřevěné domy v tradiční i současné architektonické podobě jako samozřejmost.

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 395